"ТОПЛИВО" АД
Избрани стоки: 0 бр.
Цена с ДДС: 0.00 лв.

Отводнителна система Деворекс Елеганс 140


Снимка
Дъга Ф100 - 67,5 градуса, Елеганс 140
Код: 24338
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Дъга Ф100 - 87,5 градуса, Елеганс 140
Код: 25370
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Муфа Ф100, Елеганс 140
Код: 24340
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Скоба за елемент, Елеганс 140
Код: 24336
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Скоба тръба Ф100, Елеганс 140
Код: 24341
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Скоба улук Елеганс 140
Код: 24335
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Снадка дренаж, Ф100, Елеганс 140
Код: 24331
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Снадка улук Ф100, Елеганс 140
Код: 24332
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Тапа улук дясна, Елеганс 140
Код: 24334
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Тапа улук лява, Елеганс 140
Код: 24333
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Тръба 3м, Ф100, Елеганс 140
Код: 24337
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Улук 3м., Елеганс 140
Код: 24328
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Утка Ф100/Ф100, 67,5 градуса, Елеганс 140
Код: 24342
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Ъгъл 90 градуса, външен, Елеганс 140
Код: 24329
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.

Снимка
Ъгъл 90 градуса, вътрешен, Елеганс 140
Код: 24330
Цена с ДДС в склад:
Кол-во | бр.